ThioHunt ET 4

ThioHunt ET 4

Etoricoxib 60mg + Thiocolchicoside 4 mg

FORMULATIONS Etoricoxib + Thiocolchicoside
FORM Tablet
STRENGTH Contains: Etoricoxib 60mg + Thiocolchicoside 4 mg
THERAPY AREAS CONSUMER CARE
DOSAGES -